تاریخ شروعتاریخ پایانروز و ساعت برگزاریمدت زمان دورهمحل تشکیلهزینه
۱۳۹۹-۰۶-۲۷۱۳۹۹-۰۸-۲۹پنجشنبه۱۶ الی ۱۸
۲۴ ساعت   موسسه فرهنگی برمخ (بلوار میرداماد، میدان مادر)20,000,000 ریال

وضعیت :برگزار شده

 بازگشت