مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  شنبه 10 تير 1396
  کارگاه های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان – تیر ۱۳۹۶

  پژوهشکده شورای نگهبان، در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن، چهار کارگاه آموزشی با عنوان های «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»، «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی»، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه ها» و «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» را با مشخصات ذیل برگزار می نماید.

   

    کارگاه آموزشی آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور

  مدت کارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

  زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

  مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

  هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

   

  محورهای دوره:

  جایگاه شورای نگهبان در ساختار حقوقی و سیاسی کشور

  شورای نگهبان در پرتو قوانین و مقررات

  ضوابط قانونی حاکم بر اعضا، جلسات و نحوه عملکرد شورا 

  رابطه شورای نگهبان با قوای سه گانه و سایر نهادها

  تحلیل صلاحیت های قانونی شورای نگهبان

   

    کارگاه آموزشی صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

  مدت کارگاه:  چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

  زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰  

  مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

  هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

   

  محورهای دوره:

  مفهوم و جایگاه تفسیر قانون اساسی

  ضرورت تفسیر قانون اساسی

  رویکردها و نظریه های تفسیر قانون اساسی

  آئین تفسیر قانون اساسی

   

    کارگاه آموزشی نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه ها

  مدت کارگاه:  چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

  زمان برگزاری: جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

  مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

  هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

   

  محور های دوره:

  نظارت شورای نگهبان بر قوانین ازلحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی

  نظارت شورای نگهبان بر اساسنامه های مصوب دولت و کمیسیون های مجلس ازلحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون

  ساسی

  نظارت فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات دولتی با موازین شرع

  رویه عملی شورای نگهبان در نحوه نظارت بر قوانین و مقررات

   

    کارگاه آموزشی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه  عملی

  مدت کارگاه:  چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)

  زمان برگزاری: جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

  مهلت ثبت نام: پایان ساعت کاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

  هزینه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) بابت کتب و منابع آموزشی

   

  محورهای دوره:

  مفهوم، اهمیت و ضرورت نظارت بر انتخابات

  مبانی قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات  

  رویه عملی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات

  فرآیند انتخابات و ساختار نظام نظارتی

  مهم ترین چالش های حقوقی نظارت بر انتخابات

   

    توجه!

  برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجـــا کلیک کنید.

   

  مطالب دیگر رویدادها
  نشست هم اندیشی علمی «کشورهای اسلامی و گذار از اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب ۱۹۹۰ میلادی| ۱۳۶۹ شمسی» _ مرداد ۱۳۹۸نشست تخصصی «توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و سرنگونی پهپاد آمریکایی» _ تیر ۱۳۹۸کارگاه پیشرفته «داوری تجاری بین المللی» _ مرداد ۱۳۹۸مدرسه تابستانی «حقوق بشر و مبارزه با فساد؛ ابعاد نظری و روند های عملی» _ تابستان ۱۳۹۸همایش «صلح با محیط زیست» _ خرداد ۱۳۹۸
  verification

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi