مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  دوشنبه 17 بهمن 1390
  حفاظت از دریاچۀ ارومیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست: چالشها و راهکارها

  سخنران
   
  جناب آقای حجت سلیمی ترکمانی

  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

   
  زمان
  دوشنبه 24 / 11 / 90  ساعت: 16- 14
   
  مکان
  دانشگاه شهید بهشتی، سالن همایش های کرسی حقوق بشر

   
  نشانی
  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، درب جنوبی دانشگاه
   
  وبسایت
   
  پست الکترونیک
   
  info.chpd@mail.sbu.ac.ir
   
  مطالب دیگر رویدادها
  نشست علمی «رونمایی و تحلیل کتاب سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل» _ اردیبهشت ۱۳۹۸نشست علمی «تناظر بشریت و صلح در منشور ملل متحد: اولویت یکی بر دیگری» _ اسفند ۱۳۹۷همایش «مسائل جاری و چالش های فراروی حقوق بین الملل بشردوستانه» _ اسفند۱۳۹۷نشست تخصصی «توافق نامه اقلیمی پاریس و ابعاد حقوقی پیوستن به آن» _ اسفند ۱۳۹۷نشست تخصصی «به سوی پیمان جهانی برای محیط زیست» _ اسفند ۱۳۹۷

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi