مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir

   

  نام و نام خانوادگی سمت
  علیرضا رنجبر مدیر و سردبیر سایت
  محمد شاعلی مسئول روابط عمومی و مشاور حقوقی
  لادن حریریان دبیر بخش حقوق بین الملل
  نیلوفر کامیاب دبیر بخش حقوق خصوصی
  امین قسیمی دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی
  خدایار سعیدوزیری دبیر بخش حقوق ارتباطات و رسانه
  سید محمد میرزاده مسئول طراحی و مشاور فنی 

   

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi