مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  موانع اخراج یا استرداد تروریست ها: بررسی محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
  موانع اخراج یا استرداد تروریست ها: بررسی محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
  [۱۳۹۸-۰۴-۰۶]
  یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
  امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی
  امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی
  [۱۳۹۷-۱۲-۱۲]
  یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
  نقش زبان شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللی
  نقش زبان شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللی
  [۱۳۹۷-۱۱-۰۵]
  یادداشتی از دکتر سید محمد حسین میرزاده
  کاندیدای دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دکترای تخصصی مطالعات زبان (زبان های اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی) و عضو انجمن بین المللی مطالعات زبان ایبری
  مسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسم
  مسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسم
  [۱۳۹۷-۱۰-۲۸]
  یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
  مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم
  مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم
  [۱۳۹۷-۰۸-۲۰]
  یادداشتی از آقای مرتضی قهرمانی منامن
  دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
  ضرورت واژه گزینی صحیح در توافقات بین المللی با تأکید بر برخی ابهامات واژه شناختی توافق نامه برجام
  ضرورت واژه گزینی صحیح در توافقات بین المللی با تأکید بر برخی ابهامات واژه شناختی توافق نامه برجام
  [۱۳۹۷-۰۶-۱۳]
  یادداشتی از آقای سید محمد حسین میرزاده
  کاندیدای دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم؛ و
  عضو انجمن بین المللی تحقیقات ترجمه کتبی و شفاهی ایبری (AIETI)
  واکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریه
  واکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریه
  [۱۳۹۷-۰۱-۳۰]
  یادداشتی از آقای جعفر توانا
  کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه پیام نور
  بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت میانمار در رابطه با کشتار مسلمانان در پرتو حقوق بین الملل
  بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت میانمار در رابطه با کشتار مسلمانان در پرتو حقوق بین الملل
  [۱۳۹۶-۰۸-۲۰]
  یادداشتی از آقای مجید افراز
  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
  گستره رفع تحریم های مندرج در برجام در اندیشه نامزدهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶
  گستره رفع تحریم های مندرج در برجام در اندیشه نامزدهای ریاست جمهوری ۱۳۹۶
  [۱۳۹۶-۰۲-۲۵]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  ویژه اظهار نظر نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره های تلویزیونی پیرامون برجام و آثار آن
  جنگ حقوقی میان ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ: خوب، بد و بدتر
  جنگ حقوقی میان ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ: خوب، بد و بدتر
  [۱۳۹۵-۱۱-۰۲]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
  کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  ویژه آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحد امریکا
  سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه منا
  سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه منا
  [۱۳۹۵-۰۶-۱۸]
  یادداشتی از دکتر سید یاسر ضیایی
  استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
  به مناسبت اولین سالگرد فاجعه منا
  ظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حج
  ظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حج
  [۱۳۹۵-۰۶-۱۷]
  یادداشتی از دکتر سید یاسر ضیایی
  استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
  به مناسبت اولین سالگرد فاجعه منا
  چرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟
  چرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟
  [۱۳۹۴-۰۲-۲۱]
  یادداشتی از آقای اسماعیل محمدی - دانشجوی غیر حقوقی شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات موت کورت؛ و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز واحد تهران جنوب
  قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت؛ همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللی
  قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت؛ همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللی
  [۱۳۹۳-۰۹-۰۷]
  یادداشتی از خانم نرگس قرشی
  کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
  ابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران
  ابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران
  [۱۳۹۳-۰۶-۲۷]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
  کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  ویژه سرنگونی پهپاد اسرائیلی از سوی سپاه پاسداران
  مبانی حقوقی بین المللی حضور نظامی ایران در عراق به منظور مبارزه با داعش
  مبانی حقوقی بین المللی حضور نظامی ایران در عراق به منظور مبارزه با داعش
  [۱۳۹۳-۰۴-۱۳]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر
  کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  ویژه گسترش پیشروی داعش در قلمرو عراق
  نقش فرد در حقوق بین الملل
  نقش فرد در حقوق بین الملل
  [۱۳۹۳-۰۲-۲۵]
  ترجمه از آقای محمود گلستانی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان و مدرس دانشگاه
  امکان سنجی اقدام نظامی ایران علیه گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان از منظر حقوق بین الملل
  امکان سنجی اقدام نظامی ایران علیه گروه های تروریستی مستقر در خاک پاکستان از منظر حقوق بین الملل
  [۱۳۹۳-۰۱-۰۹]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  تحلیل حقوقی قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت و آینده سوریه
  تحلیل حقوقی قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت و آینده سوریه
  [۱۳۹۲-۱۲-۱۸]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  لزوم به کارگیری حقوق بین الملل در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران
  لزوم به کارگیری حقوق بین الملل در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران
  [۱۳۹۲-۰۷-۰۴]
  یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi