Contact Information

Theodore Lowe, Ap#867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/ 7. Call Now.
بهترین سایت مردمی در گروه حقوقی در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)

 

دیداد در سال ۱۳۹۱، دقیقاً یک سال پس از آغاز فعالیت خود، در پنجمین دوره جشنواره وب ایران که در نیمه دوم سال برگزار گردید، در گروه سایت های حقوقی ثبت نام کرد و توانست عنوان بهترین سایت حقوقی به انتخاب مردم را در این دوره از جشنواره به دست آورد.

شایان ذکر است که این دوره از جشنواره وب ایران، تنها دوره ای بوده است که گروه سایت های حقوقی در آن وجود داشت و در دوره های بعدی این دسته بندی تکرار نشد.

کسب این عنوان که بدون شک با پشتیبانی و حمایت مخاطبین حاصل گردید حاکی از آن بود که فعالیت های این سایت حقوقی با استقبال جامعۀ حقوقی روبرو شده و توانسته تا حدودی خلاء های موجود در زمینه اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات حقوقی را بر طرف سازد.

 

اشتراک گذاری:
بهترین سایت در گروه حقوق و قوانین در نهمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۵)کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱)
verification