مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دوشنبه 07 دي 1394
فراخوان مقاله برای همایش «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم»

انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری و مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی و انجمن های علمی، هشتمین همایش سالانه خود را با عنوان «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم» برگزار می کند.

 

محورها و موضوعات:

ـ برجام، دیپلماسی و روابط دیپلماتیک

ـ برجام و صلح و مفاهمه

ـ برجام و سیاست داخلی

ـ برجام و سیاست خارجی

ـ برجام، سیاست و امنیت بین الملل

ـ برجام و اقتصاد سیاسی بین الملل

ـ برجام، سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل

ـ برجام و آثار و پیامدهای حقوقی

ـ برجام و پیامدهای ژئوپلیتیک

ـ برجام و جایگاه ایران در منطقه و جهان

ـ برجام و تأثیر آن بر همکاری های منطقه ای

ـ برجام؛ الزامات و بایسته ها

 

زمان و مکان برگزاری:

 شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

 

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقاله: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴

زمان اعلام وصول و نتیجه: یک هفته پس از ارسال

مهلت ارسال نسخه کامل مقاله: ۳۰ بهمن ماه

زمان اعلام مقالات منتخب: ۰۸ اسفند ماه

 

پست الکترونیک برای ارسال آثار: 

iisa.8thconference@gmail.com

مطالب دیگر فراخوان مقاله
فراخوان مقاله برای کنفرانس «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» فراخوان مقاله برای همایش ملی «رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها» فراخوان مقاله برای نشست تخصصی «ارزیابی الحاق کشور به کنوانسیون مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای» فراخوان مقاله برای همایش «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد» فراخوان مقاله برای همایش ملی «بانکداری اسلامی»
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی