مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست علمی «حقوق بشر قربانیان تروریسم»
نشست علمی «حقوق بشر قربانیان تروریسم»
[۱۳۹۵-۰۷-۲۳]
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با همکاری مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم، نشست علمی «حقوق بشر قربانیان تروریسم» را برگزار می کند.
نشست تخصصی «اعلامیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجرین و مسئولیت دولت ها سپتامبر ٢٠١٦»
نشست تخصصی «اعلامیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجرین و مسئولیت دولت ها سپتامبر ٢٠١٦»
[۱۳۹۵-۰۷-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی «اعلامیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجرین و مسئولیت دولت ها سپتامبر ٢٠١٦» را برگزار می کند.
نشست تخصصی «مطالعات صلح و ایران باستان»
نشست تخصصی «مطالعات صلح و ایران باستان»
[۱۳۹۵-۰۷-۰۸]
انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن فرهنگی افراز و خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «مطالعات صلح و ایران باستان» را برگزار می کند.
نشست تخصصی «حقوق شهروندی و سالمندان»
نشست تخصصی «حقوق شهروندی و سالمندان»
[۱۳۹۵-۰۶-۱۵]
دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با همکاری موسسه دانش گستر حقوق شهروندی، هشتمین و آخرین نشست از سلسله نشست های حقوق شهروندی را با عنوان «حقوق شهروندی و سالمندان» برگزار می نماید.
درس گفتار «آشنایی با ابعاد میراث فرهنگی و موازین حقوق بشر در گستره ملی و جهانی؛ ظرفیت ها و چالش ها»
درس گفتار «آشنایی با ابعاد میراث فرهنگی و موازین حقوق بشر در گستره ملی و جهانی؛ ظرفیت ها و چالش ها»
[۱۳۹۵-۰۶-۱۵]
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، درس گفتار «آشنایی با ابعاد میراث فرهنگی و موازین حقوق بشر در گستره ملی و جهانی؛ ظرفیت ها و چالش ها» را برگزار می نماید.
دوره آموزش مجازی «آشنایی با حقوق حیوانات در دنیای کنونی و پیوستگی آن با حقوق انسانی»
دوره آموزش مجازی «آشنایی با حقوق حیوانات در دنیای کنونی و پیوستگی آن با حقوق انسانی»
[۱۳۹۵-۰۶-۱۲]
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در راستای برنامه های ادواری آموزشی خود، دوره آموزش مجازی «آشنایی با حقوق حیوانات در دنیای کنونی و پیوستگی آن با حقوق انسانی» را برگزار می نماید.
دوره آموزشی «حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل»
دوره آموزشی «حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل»
[۱۳۹۵-۰۶-۱۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دوره آموزشی «حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل» را برگزار می کند.
درس گفتار «تاملی بر رویکرد جامعه شناختی حقوق و پیامدهای آن بر حقوق بشر»
درس گفتار «تاملی بر رویکرد جامعه شناختی حقوق و پیامدهای آن بر حقوق بشر»
[۱۳۹۵-۰۶-۰۶]
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران درس گفتار «تاملی بر رویکرد جامعه شناختی حقوق و پیامدهای آن بر حقوق بشر» را برگزار می کند.
نشست علمی «بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه ها از منظر انطباق با حقوق ملت»
نشست علمی «بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه ها از منظر انطباق با حقوق ملت»
[۱۳۹۵-۰۶-۰۶]
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، نشست علمی «بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه ها از منظر انطباق با حقوق ملت» را برگزار می کند.
جلسه شبیه سازی شورای امنیت با موضوع دبیرکل آینده سازمان ملل متحد
جلسه شبیه سازی شورای امنیت با موضوع دبیرکل آینده سازمان ملل متحد
[۱۳۹۵-۰۶-۰۴]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، جلسه شبیه سازی شورای امنیت با موضوع دبیرکل آینده سازمان ملل متحد را برگزار می نماید.
کارگاه آموزشی «جوانان و پرورش مهارت های اجتماعی صلح دوستانه»
کارگاه آموزشی «جوانان و پرورش مهارت های اجتماعی صلح دوستانه»
[۱۳۹۵-۰۵-۲۷]
موزه صلح تهران در نظر دارد کارگاه دو روزه ای با عنوان جوانان و پرورش مهارت های اجتماعی صلح دوستانه را با حضور مدرسینی از کشورهای بوسنی و هرزگوین و سوییس برگزار کند. این کارگاه تعاملی، به بررسی مباحثی چون حل و فصل مسالمت آمیز درگیری ها، گفت و گو و تکنیک های لازم برای آن و مهارت رهبری در جوانان می پردازد.
نشست تخصصی «نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی»
نشست تخصصی «نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی»
[۱۳۹۵-۰۵-۲۷]
دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با همکاری موسسه دانش گستر حقوق شهروندی، هفتمین نشست از سلسله نشست های حقوق شهروندی را با عنوان «نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی» برگزار می نماید.
جلسه پرسش و پاسخ با نامزدهای مقام دبیرکل سازمان ملل متحد
جلسه پرسش و پاسخ با نامزدهای مقام دبیرکل سازمان ملل متحد
[۱۳۹۵-۰۵-۲۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در نظر دارد طی تلاشی در قالب مناظره از طریق ویدئوکنفرانس (آنلاین)، با تعدادی از نامزدهای پست دبیرکل سازمان ملل متحد به گفت وگو بنشیند تا جامعه علمی ایران ضمن کسب فرصت ارزیابی دقیق وضعیت فعلی ملل متحد و آینده آن، فرصت مغتنمی برای مشارکت شفاف و علمی و طرح سئوالات خود پیدا نماید.
کارگاه تخصصی «حقوق شهروندی از منظر اسلام با تمرکز بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام ناب محمدی»
کارگاه تخصصی «حقوق شهروندی از منظر اسلام با تمرکز بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام ناب محمدی»
[۱۳۹۵-۰۵-۱۶]
دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با همکاری موسسه دانش گستر حقوق شهروندی، ششمین نشست از سلسله نشست‌های حقوق شهروندی را با عنوان «حقوق شهروندی از منظر اسلام با تمرکز بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام ناب محمدی» برگزار می نماید.
دوره جامع پیشرفته «آموزش داوری»
دوره جامع پیشرفته «آموزش داوری»
[۱۳۹۵-۰۵-۰۹]
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، از سلسله دوره های آموزش داوری، دوره جامع پیشرفته «آموزش داوری» را برگزار می کند.
نشست تخصصی «کودتا در حقوق بین الملل»
نشست تخصصی «کودتا در حقوق بین الملل»
[۱۳۹۵-۰۵-۰۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «کودتا در حقوق بین الملل» را برگزار می کند.
نشست علمی _ تخصصی «حقوق شهروندی و حقوق فرهنگی اقوام ایرانی»
نشست علمی _ تخصصی «حقوق شهروندی و حقوق فرهنگی اقوام ایرانی»
[۱۳۹۵-۰۵-۰۲]
دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با همکاری موسسه دانش گستر حقوق شهروندی، پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی - تخصصی حقوق شهروندی را با عنوان «حقوق شهروندی و حقوق فرهنگی اقوام ایرانی» برگزار می کند.
نشست علمی _ تخصصی «حقوق شهروندی در آیینه محیط زیست شهری»
نشست علمی _ تخصصی «حقوق شهروندی در آیینه محیط زیست شهری»
[۱۳۹۵-۰۴-۲۷]
دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با همکاری موسسه دانش گستر حقوق شهروندی، چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی - تخصصی حقوق شهروندی را با عنوان «حقوق شهروندی در آیینه محیط زیست شهری» برگزار می کند.
کارگروه علمی – پژوهشی «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: حقوق بشر مردم فلسطین و انتفاضه»
کارگروه علمی – پژوهشی «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: حقوق بشر مردم فلسطین و انتفاضه»
[۱۳۹۵-۰۴-۲۳]
فصلنامه مطالعات بین المللی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران همزمان با سالروز جهانی همبستگی با ملت فلسطین به تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵، کارگروه علمی – پژوهشی «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: حقوق بشر مردم فلسطین و انتفاضه» را برگزار می کند.
هم اندیشی بین المللی «تعامل عدالت انتقالی و حقوق بین الملل بشردوستانه»
هم اندیشی بین المللی «تعامل عدالت انتقالی و حقوق بین الملل بشردوستانه»
[۱۳۹۵-۰۴-۲۳]
فصلنامه مطالعات بین المللی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی به تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۵، همایش بین المللی «تعامل عدالت انتقالی و حقوق بین الملل بشر دوستانه» را برگزار می کنند.
1 2 3 4... 26


بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی