مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست علمی «واکاوی حقوقی و جرم شناختی حکم اعدام برای کودکان» _ آبان ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۸-۲۲] [مطالب]
نشست تخصصی بین رشته ای «کودکان و جنگ» [۱۳۹۵-۱۰-۰۷] [مطالب]
مدرسه تخصصی حقوق با عنوان «حقوق کار در عمل با تاکید بر کار کودکان و نهادهای حمایتی» [۱۳۹۳-۰۴-۲۳] [مطالب]
نشست تخصصی نقد و بررسی «قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» [۱۳۹۲-۰۸-۲۰] [مطالب]
مدرسه تخصصی حقوق: حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی [۱۳۹۲-۰۳-۲۳] [مطالب]
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک [۱۳۹۲-۰۳-۲۲] [مطالب]
نخستین حضور انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نمایشگاه بین المللی کتاب [۱۳۹۲-۰۲-۱۱] [مطالب]
نمایشگاه عکس و نقاشی به نفع انجمن حمایت از حقوق کودکان [۱۳۹۱-۱۰-۱۷] [مطالب]
سمینار بررسی وضعیت حقوق کودکان در لوایح کیفری [۱۳۹۱-۰۸-۰۸] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی