مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگاه آموزشی «بررسی روابط موجر و مستأجر» [۱۳۹۱-۱۲-۰۳] [مطالب]
همایش ملی «بررسی حقوقی و تاریخی مالکیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس» [۱۳۹۱-۱۲-۰۳] [مطالب]
کارگاه آموزشی مهارت های حرفه ای وکالت [۱۳۹۱-۱۰-۲۷] [مطالب]
کارگاه آموزشی عدالت آئینی (بررسی حقوق دادرسی ایران از منظر دادرسی عادلانه) [۱۳۹۱-۱۰-۰۹] [مطالب]
کارگاه آموزشی «شرایط عمومی پیمان» [۱۳۹۱-۰۷-۲۲] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
logo-samandehi
logo-samandehi