مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران - سال ۱۳۹۳ [۱۳۹۳-۰۶-۱۹] [مطالب]
مصوبات بیست و دومین مجمع عمومی اسکودا [۱۳۹۳-۰۳-۰۱] [مطالب]
کارگاه آموزشی «شرایط عمومی پیمان» [۱۳۹۱-۰۷-۲۲] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی