مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگاه آموزشی «مهارت های تنظیم قرارداد» [۱۳۹۳-۰۳-۲۰] [مطالب]
کارگاه آموزشی «آیین دادرسی مالیاتی» [۱۳۹۳-۰۲-۲۵] [مطالب]
کارگاه آموزشی «دعاوی نقض حقوق علایم تجاری و اختراعات در نظام حقوقی ایران» [۱۳۹۳-۰۲-۲۵] [مطالب]
کارگاه آموزشی «حقوق اراضی و املاک» [۱۳۹۳-۰۲-۲۴] [مطالب]
کارگاه آموزشی «حقوق تجارت الکترونیکی» [۱۳۹۳-۰۲-۲۴] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی