مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
بررسی فقهی حقوقی اصلاحات اخیر قانون انتخابات ریاست جمهوری و چشم اندازهای آتی [۱۳۹۱-۱۲-۰۵] [مطالب]
نشست علمی «بررسی فقهی حقوقی جرم شناختی سرقت مسلحانه و محاربه» [۱۳۹۱-۱۲-۰۳] [مطالب]
نشست علمی بررسی فرآیند تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری [۱۳۹۱-۰۹-۲۱] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی