مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگاه آموزشی «تحدید حقوق مناطق دریایی، با نگاهی به مناطق دریایی ایران» _ اردیبهشت ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۱-۱۵] [مطالب]
نشست علمی «حق تعیین سرنوشت ملتها و مساله جدایی در حقوق بین الملل» [۱۳۹۳-۰۸-۰۷] [مطالب]
مراسم بزرگداشت استاد محمدرضا ضیایی بیگدلی [۱۳۹۱-۱۲-۱۱] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی