مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
جایزه پایان نامه داوری مرکز منطقه ای داوری تهران – سال ۱۳۹۷ [۱۳۹۷-۰۳-۰۷] [مطالب]
جشنواره «پایان نامه برتر در حوزه حقوق» [۱۳۹۲-۱۰-۱۷] [مطالب]
دوره آموزشی «پایان نامه نویسی» - ارشد و دکتری [۱۳۹۲-۰۸-۲۱] [مطالب]
تازه های ملل متحد - خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد [۱۳۹۱-۰۹-۰۲] [مطالب]
دفاع پایان نامه و رساله  [گروه مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی