مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «سیمای حضرت محمد(ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی» [۱۳۹۵-۰۳-۲۶] [مطالب]
  همایش بین المللی «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد» [۱۳۹۴-۰۸-۲۳] [مطالب]
  فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» [۱۳۹۴-۰۵-۱۸] [مطالب]
  فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد» [۱۳۹۴-۰۵-۰۵] [مطالب]
  انتشار مجموعه مقالات همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۰۴-۰۱] [مطالب]
  همایش بین المللی «حقوق تجارت بین الملل با موضوع سرمایه گذاری خارجی و حمل و نقل بین المللی» [۱۳۹۴-۰۱-۱۶] [مطالب]
  همایش بین المللی «احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران در مراجع ملی و بین المللی» [۱۳۹۳-۱۱-۱۳] [مطالب]
  همایش بین المللی «پاسخ های قانونی به ریزگردها» [۱۳۹۳-۰۹-۲۹] [مطالب]
  همایش بین المللی «تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی» - فراخوان مقاله [۱۳۹۲-۰۵-۱۸] [مطالب]
  فراخوان مقاله - همایش بین المللی عملکرد دولت آمریکا در پرتو حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [۱۳۹۲-۰۳-۰۸] [مطالب]
  گزارش همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل به همراه سخنرانی پایانی دکتر ممتاز [۱۳۹۱-۱۱-۱۷] [مطالب]
  همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل [۱۳۹۱-۰۹-۱۶] [مطالب]
  همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم [۱۳۹۱-۰۸-۰۸] [مطالب]
  همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» - فراخوان مقاله [۱۳۹۱-۰۶-۰۶] [مطالب]

  پیشنهاد دیداد

  بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
  logo-samandehi