مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
آزادی رفت و آمد در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران [۱۳۹۴-۰۴-۱۴] [مطالب]
دو نشست علمی در دانشگاه اشرفی اصفهانی [۱۳۹۳-۰۸-۲۱] [مطالب]
دوره آموزشی کوتاه مدت آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق بشر در اسلام [۱۳۹۲-۰۱-۲۰] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی