مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  کارگاه آموزشی «اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری» _ اردیبهشت ۱۳۹۷ [۱۳۹۷-۰۲-۱۴] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی» _ بهمن ۹۵ [۱۳۹۵-۱۱-۰۹] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان» [۱۳۹۵-۱۰-۱۲] [مطالب]
  کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد [۱۳۹۵-۰۱-۲۵] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد» [۱۳۹۴-۱۲-۰۳] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «سازمان های غیردولتی و صلح جهانی» [۱۳۹۴-۱۱-۱۸] [مطالب]
  دوره آموزشی «حقوق معاهدات: موضوعات منتخب» [۱۳۹۴-۰۸-۰۴] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «آشنایی با اسناد ملل متحد با تأکید بر اسناد سازوکارهای حقوق بشری» [۱۳۹۴-۰۱-۳۱] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی» [۱۳۹۳-۰۱-۳۱] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن از طریق سایت سازمان ملل متحد» [۱۳۹۲-۱۰-۱۹] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «بازیابی اسناد و اطلاعات سازمان ملل متحد» - دوره آبان [۱۳۹۱-۰۷-۲۴] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «بازیابی اسناد و اطلاعات سازمان ملل متحد» - اصلاحیه [۱۳۹۱-۰۷-۱۱] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
  logo-samandehi