مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فراخوان مقاله برای همایش ملی «ناجا و تمدن نوین اسلامی» _ فروردین ۱۳۹۶ [۱۳۹۵-۱۲-۲۷] [مطالب]
فراخوان مقاله برای همایش ملی «رویارویی با جرایم سایبری: چالش ها و راهکارها» [۱۳۹۵-۰۷-۰۴] [مطالب]
جرایم زیست محیطی فراملی؛ به سوی جرم شناسی جهان بوم [۱۳۹۴-۱۰-۰۵] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی