مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «چک در حقوق ایران و آمریکا همراه با نقد رویه محاکم حقوقی و کیفری و لایحه جدید قانون تجارت» [۱۳۹۳-۰۲-۳۱] [مطالب]
نشست تخصصی «مفهوم تقصیر در مسوولیت پزشکی با نگاهی به تحول جدید حقوق ایران» [۱۳۹۲-۱۲-۱۱] [مطالب]
نشست «حدود و ثغور دستور موقت: با نگاهی نقادانه و تطبیقی» [۱۳۹۲-۱۲-۰۱] [مطالب]
نشست تخصصی «قابلیت های حقوق بیمه برای تبدیل به یکی از شاخه های بومی حقوق ایران» [۱۳۹۲-۰۹-۲۷] [مطالب]
نشست تخصصی «قراردادهای نفتی: واقعیت ها و مشکلات اجرایی» [۱۳۹۲-۰۹-۲۰] [مطالب]
نشست تخصصی «مقررات بین المللی در خصوص استقلال ضمانت نامه های بانکی با نگاهی به حقوق ایران» [۱۳۹۲-۰۹-۱۸] [مطالب]
جلسه دوم از نشست تخصصی «اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی» [۱۳۹۲-۰۸-۲۶] [مطالب]
نشست تخصصی «نگاهی به ابعاد حقوقی بانکداری مرکزی» [۱۳۹۲-۰۸-۲۱] [مطالب]
جلسه پرسش و پاسخ با حضور ۱۲ نفر از استادان و وکلای ایتالیایی [۱۳۹۲-۰۸-۰۷] [مطالب]
نشست تخصصی «اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی» [۱۳۹۲-۰۷-۳۰] [مطالب]
نشست تخصصی «حقوق بیمه گذاران به مثابه حقوق شهروندی» [۱۳۹۲-۰۷-۰۸] [مطالب]
جلسه «نقدی بر قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱» [۱۳۹۲-۰۲-۱۸] [مطالب]
جلسه «مبانی حقوقی معاملات خرد سهام در بورس اوراق بهادار» [۱۳۹۲-۰۱-۲۸] [مطالب]
میزگرد «نقد پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» [۱۳۹۲-۰۱-۲۸] [مطالب]
جلسه «فلسفه حق مالکیت» [۱۳۹۱-۱۲-۱۲] [مطالب]
نشست «نگاهی به جدیدترین تحولات حوزه حقوق بانکی در سطح بین المللی و ایران» [۱۳۹۱-۱۱-۲۸] [مطالب]
جلسه سخنرانی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت [۱۳۹۱-۰۹-۲۶] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی