مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست علمی «تحلیل حقوقی حکم دیوان عالی امریکا در نقض مصونیت دولت ایران» [۱۳۹۵-۰۳-۰۱] [مطالب]
انتشار مجموعه مقالات همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» [۱۳۹۴-۰۴-۰۱] [مطالب]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند [۱۳۹۲-۱۰-۱۸] [مطالب]
گزارش همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل + سخنرانی پایانی دکتر ممتاز [۱۳۹۱-۱۱-۱۷] [مطالب]
همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل [۱۳۹۱-۰۹-۱۶] [مطالب]
مسابقه مقاله نویسی دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد [۱۳۹۱-۰۷-۰۵] [مطالب]
همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» - فراخوان مقاله [۱۳۹۱-۰۶-۰۶] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی