مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
جلسه «نقدی بر قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱» [۱۳۹۲-۰۲-۱۸] [مطالب]
جلسه «مبانی حقوقی معاملات خرد سهام در بورس اوراق بهادار» [۱۳۹۲-۰۱-۲۸] [مطالب]
میزگرد «نقد پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» [۱۳۹۲-۰۱-۲۸] [مطالب]
جلسه «فلسفه حق مالکیت» [۱۳۹۱-۱۲-۱۲] [مطالب]
نشست «نگاهی به جدیدترین تحولات حوزه حقوق بانکی در سطح بین المللی و ایران» [۱۳۹۱-۱۱-۲۸] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی