مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ ظرفیت ها و ضرورت ها» _ اسفند ۱۳۹۵ [۱۳۹۵-۱۱-۱۱] [مطالب]
برگزاری سومین مدرسه بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی [۱۳۹۲-۰۴-۰۲] [مطالب]
انتشار گزارش سال ۲۰۱۲ مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد [۱۳۹۱-۱۱-۳۰] [مطالب]
دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها [۱۳۹۱-۰۸-۰۲] [مطالب]
انتشار اولین سالنامۀ مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد [۱۳۹۱-۰۶-۲۳] [مطالب]
خلاصۀ مقالات ارایه شده در کنفرانس بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها [۱۳۹۰-۰۹-۲۳] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی