مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فراخوان مقاله جهت چاپ در «فصلنامه سازمان های بین المللی» [۱۳۹۴-۰۹-۰۴] [مطالب]
نشست تخصصی «منافع بهینه ایران در دریای خزر چیست و چگونه تأمین می گردد؟» [۱۳۹۲-۱۱-۲۹] [مطالب]
فراخوان مقاله برای مجله علمی - پژوهشی راهبرد (مرکز تحقیقات استراتژیک) [۱۳۹۲-۰۶-۲۱] [مطالب]
معرفی تنها حقوقدان کاندیدای ریاست جمهوری: دکتر سید حسن روحانی [۱۳۹۲-۰۳-۱۳] [مطالب]
نشست دوم «الزامات ملی و بین ‌المللی حقوق هوا فضا» [۱۳۹۱-۱۱-۲۸] [مطالب]
نشست تخصصی الزامات ملی و بین المللی حقوق هوا فضا [۱۳۹۱-۱۰-۱۴] [مطالب]
اطلاعیه فراخوان مقاله جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات جرم سیاسی [۱۳۹۱-۰۷-۲۶] [مطالب]
اطلاعیه دعوت به نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی حملات سایبری» [۱۳۹۱-۰۷-۱۳] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی