مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
مراسم بزرگداشت استاد دکتر بهروز اخلاقی [۱۳۹۳-۰۲-۱۹] [مطالب]
مراسم بزرگداشت استاد محمدرضا ضیایی بیگدلی [۱۳۹۱-۱۲-۱۱] [مطالب]
مراسم بزرگداشت جناب آقای دکتر نجادعلی الماسی [۱۳۹۱-۱۱-۳۰] [مطالب]
مراسم تجلیل از مقام علمی استاد فرزانه دکتر محسن محبی [۱۳۹۱-۰۸-۱۸] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی