مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان های مدیریت جمعی» [۱۳۹۳-۰۱-۲۰] [مطالب]
همایش حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمان های بین المللی [۱۳۹۰-۱۱-۰۹] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
logo-samandehi
logo-samandehi