مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
قانون اساسی ژاپن [۱۳۹۵-۰۲-۰۲] [مطالب]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [۱۳۹۵-۰۱-۲۸] [مطالب]
قانون اساسی جمهوری اندونزی [۱۳۹۵-۰۱-۱۲] [مطالب]
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان [۱۳۹۵-۰۱-۰۳] [مطالب]
متن قوانین اساسی کشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین المللی [۱۳۹۱-۰۶-۱۴] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی