مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور [۱۳۹۵-۱۰-۰۹] [مطالب]
قانون اساسی ایالات متحد امریکا [۱۳۹۵-۰۴-۱۱] [مطالب]
قانون اساسی ژاپن [۱۳۹۵-۰۲-۰۲] [مطالب]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [۱۳۹۵-۰۱-۲۸] [مطالب]
قانون اساسی جمهوری اندونزی [۱۳۹۵-۰۱-۱۲] [مطالب]
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان [۱۳۹۵-۰۱-۰۳] [مطالب]
نشست «اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادگاه های دادگستری» [۱۳۹۲-۱۲-۰۵] [مطالب]
برگزاری نخستین همایش «مطالعات حقوق عمومی» [۱۳۹۲-۰۲-۱۳] [مطالب]
نقد طرح اصل هشتم قانون اساسی - بایسته های فقهی و حقوقی [۱۳۹۱-۱۰-۲۶] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی