مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فصلنامه مطالعات بین المللی (شماره ۵۱) [۱۳۹۵-۱۰-۱۹] [مطالب]
به روز رسانی: هم اندیشی بین المللی «تعامل عدالت انتقالی و حقوق بین الملل بشردوستانه» [۱۳۹۵-۱۰-۱۶] [مطالب]
کارگروه علمی – پژوهشی «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: حقوق بشر مردم فلسطین و انتفاضه» [۱۳۹۵-۰۴-۲۳] [مطالب]
هم اندیشی بین المللی «تعامل عدالت انتقالی و حقوق بین الملل بشردوستانه» [۱۳۹۵-۰۴-۲۳] [مطالب]
کارگروه پژوهشی ـ کاربردی «شبیه سازی گفت و گوی تمدن ها» [۱۳۹۴-۱۲-۰۳] [مطالب]
کارگروه بین المللی علمی ـ پژوهشی «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: چالش ها و امیدهای یک دولت مستقل» [۱۳۹۴-۰۵-۱۲] [مطالب]
کارگروه پژوهشی _ کاربردی «شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد» [۱۳۹۴-۰۲-۰۱] [مطالب]
کارگروه تخصصی ـ پژوهشی «محو خشونت و افراطی گری: بردباری و مدارا از دیدگاه اسلام» [۱۳۹۳-۰۵-۲۵] [مطالب]
کارگروه پژوهشی – کاربردی «شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد» [۱۳۹۲-۱۲-۱۷] [مطالب]
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «گفت و گو برای صلح، امنیت و حقوق بشر» [۱۳۹۲-۱۱-۰۱] [مطالب]
هم اندیشی علمی - پژوهشی روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین [۱۳۹۲-۰۷-۲۱] [مطالب]
همایش بین المللی «تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی» - فراخوان مقاله [۱۳۹۲-۰۵-۱۸] [مطالب]
برگزاری دومین کار گروه پژوهشی - کاربردی شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد [۱۳۹۲-۰۲-۱۷] [مطالب]
کارگروه پژوهشی – آموزشی «روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه» [۱۳۹۱-۱۲-۰۲] [مطالب]
سومین کار گروه پژوهشی شبیه سازی مذاکرات جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه [۱۳۹۱-۰۹-۲۶] [مطالب]
کارگاه پژوهشی – کاربردی به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین [۱۳۹۱-۰۷-۰۹] [مطالب]
فصلنامه مطالعات بین المللی  [گروه مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی