مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست علمی «زن و صلح» _ اسفند ۱۳۹۵ [۱۳۹۵-۱۲-۱۲] [مطالب]
نشست تخصصی «حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ ظرفیت ها و ضرورت ها» _ اسفند ۱۳۹۵ [۱۳۹۵-۱۱-۱۱] [مطالب]
معرفی کتاب: فرهنگ حقوق ارتباطات [۱۳۹۵-۰۹-۰۵] [مطالب]
نشست تخصصی «مطالعات صلح و ایران باستان» [۱۳۹۵-۰۷-۰۸] [مطالب]
درس گفتار «آشنایی با ابعاد میراث فرهنگی و موازین حقوق بشر در گستره ملی و جهانی؛ ظرفیت ها و چالش ها» [۱۳۹۵-۰۶-۱۵] [مطالب]
نشست علمی _ تخصصی «حقوق شهروندی و حقوق فرهنگی اقوام ایرانی» [۱۳۹۵-۰۵-۰۲] [مطالب]
کارگروه پژوهشی ـ کاربردی «شبیه سازی گفت و گوی تمدن ها» [۱۳۹۴-۱۲-۰۳] [مطالب]
فراخوان مقاله با موضوع «حمایت از اموال فرهنگی و هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه» [۱۳۹۴-۰۹-۰۴] [مطالب]
حقوق بین الملل ورزش و فوتبال [۱۳۹۴-۰۷-۱۳] [مطالب]
نشست «صلح و مطالعات میان رشته ای» [۱۳۹۴-۰۶-۲۵] [مطالب]
سلسله نشست های آشنایی با سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته و فعالیت های آنها در ایران [۱۳۹۴-۰۴-۰۱] [مطالب]
مختصر فرهنگ واژگان تخصصی حقوق بین الملل عمومی (انگلیسی به فارسی) [۱۳۹۴-۰۲-۰۶] [مطالب]
حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست [۱۳۹۴-۰۱-۱۶] [مطالب]
نشست علمی «حقوق فرهنگی کودک» [۱۳۹۳-۱۲-۰۴] [مطالب]
گزارش نشست اول «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی» [۱۳۹۳-۰۸-۲۱] [مطالب]
سلسله نشست های «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی» [۱۳۹۳-۰۸-۰۷] [مطالب]
همایش «نقش میراث فرهنگی در اشاعه صلح بین المللی» [۱۳۹۳-۰۲-۲۲] [مطالب]
مراسم بزرگداشت استاد دکتر بهروز اخلاقی [۱۳۹۳-۰۲-۱۹] [مطالب]
همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان های مدیریت جمعی» [۱۳۹۳-۰۱-۲۰] [مطالب]
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «گفت و گو برای صلح، امنیت و حقوق بشر» [۱۳۹۲-۱۱-۰۱] [مطالب]


بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی