مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  نقد و بررسی مقاله «دسترسی کنسولی برای اتباع ایرانی در بند» [۱۳۹۳-۰۷-۰۴] [مطالب]

  پیشنهاد دیداد

  بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
  logo-samandehi