مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
سمینار تخصصی «جنبه های حقوقی و تجاری تحریم ها: چالش ها و راهکارها» [۱۳۹۳-۰۹-۲۴] [مطالب]
دوره آموزشی «خشونت جنسی در وضعیت مخاصمات و شرایط اضطراری» [۱۳۹۳-۰۶-۱۲] [مطالب]
سمینار آموزشی «قانون جدید مجازات اسلامی» [۱۳۹۳-۰۳-۱۶] [مطالب]
برگزاری سومین دوره سمینار حقوق تجارت بین الملل [۱۳۹۱-۱۰-۲۸] [مطالب]
سمینار بین منطقه ای در زمینه رفع تبعیض در آموزش - شرایط و ضوابط کلی [۱۳۹۱-۰۹-۰۷] [مطالب]
سمینار بررسی وضعیت حقوق کودکان در لوایح کیفری [۱۳۹۱-۰۸-۰۸] [مطالب]
قانون چیست؟ نقد پاسخ پوزیتیویست ها [۱۳۹۰-۱۱-۲۹] [مطالب]
نخستین همایش ملی فلسفۀ حقوق با تأکید بر فلسفۀ حقوق اسلامی [۱۳۹۰-۱۱-۱۳] [مطالب]
قابلیت مطالبۀ خسارت معنوی در رویۀ قضایی ایران [۱۳۹۰-۱۰-۲۱] [مطالب]
سلسله نشست های دانشجویان دورۀ دکتری دانشگاه بهشتی [۱۳۹۰-۱۰-۰۸] [مطالب]
سلسله نشست های در محضر بزرگان - جلسه سوم با سخنرانی دکتر اخلاقی [۱۳۹۰-۱۰-۰۵] [مطالب]
تاریخچۀ ثبت و بررسی مراجع شبه قضائی در این قانون [۱۳۹۰-۱۰-۰۴] [مطالب]
چالش های ذاتی و فعلی فراروی حقوق بین الملل بشردوستانه [۱۳۹۰-۱۰-۰۴] [مطالب]
نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی [۱۳۹۰-۱۰-۰۳] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی