مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست علمی «حقوق و فناوری اطلاعات» [۱۳۹۵-۱۰-۳۰] [مطالب]
نشست تخصصی «تحلیل جرم شناختی حیوان آزاری؛ با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی» [۱۳۹۵-۰۸-۰۸] [مطالب]
نشست تخصصی «جرم شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم شناسی» [۱۳۹۵-۰۳-۳۱] [مطالب]
نشست تخصصی «جایگاه اشخاص ثالث در دعاوی کیفری» [۱۳۹۴-۱۲-۱۸] [مطالب]
نشست تخصصی «ابزارگرایی کیفری: بسترها، جلوه ها و پیامدها» [۱۳۹۴-۱۱-۰۵] [مطالب]
نشست تخصصی «نقد و بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی تعهدات هسته ای برجام و نقاط قوت و ضعف» [۱۳۹۴-۰۵-۲۴] [مطالب]
نشست تخصصی «واکاوی سازکار تحریم ها و مکانیزم حل و فصل اختلافات مندرج در برجام» [۱۳۹۴-۰۵-۲۴] [مطالب]
جلسه رونمایی از کتاب «دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم» [۱۳۹۴-۰۱-۱۶] [مطالب]
نشست تخصصی «تبیین مفهوم قتل عمدی در حقوق ایران و فرانسه» [۱۳۹۳-۱۰-۰۶] [مطالب]
نشست «بررسی ابعاد حقوقی و جرم شناختی جرم اسیدپاشی» [۱۳۹۳-۰۸-۲۵] [مطالب]
سلسله نشست های «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی» [۱۳۹۳-۰۸-۰۷] [مطالب]
نشست تخصصی «معاهده الجزایر ۱۹۷۵» [۱۳۹۳-۰۲-۱۰] [مطالب]
نشست «اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادگاه های دادگستری» [۱۳۹۲-۱۲-۰۵] [مطالب]
نشست تخصصی «قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در بوته نقد و بررسی» [۱۳۹۲-۰۹-۱۴] [مطالب]
برگزاری نشست دوم از سلسله نشست های خیر عمومی [۱۳۹۲-۰۸-۱۳] [مطالب]
نشست «رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری» [۱۳۹۲-۰۲-۱۳] [مطالب]
نشست «برابری اشخاص و گروه ها در حق نامزدی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران» [۱۳۹۲-۰۱-۳۱] [مطالب]
نشست «تحولات جدید قلمرو مکانی قوانین جزایی در لایحه قانون مجازات اسلامی» [۱۳۹۲-۰۱-۲۸] [مطالب]
نشست «گفتارهایی در فلسفه اخلاق» [۱۳۹۲-۰۱-۲۰] [مطالب]
نشست «به دنبال یک سیاست جنایی جامع‌ تر در قبال مواد مخدر» [۱۳۹۱-۱۲-۲۱] [مطالب]


بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی