مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگروه بین المللی علمی ـ پژوهشی «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین: چالش ها و امیدهای یک دولت مستقل» [۱۳۹۴-۰۵-۱۲] [مطالب]
هم اندیشی علمی - پژوهشی روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین [۱۳۹۲-۰۷-۲۱] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی