مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «دیپلماسی به عنوان سرمایه اجتماعی در سازمان های بین المللی» [۱۳۹۳-۱۱-۱۶] [مطالب]
نشست تخصصی «دیپلماسی و اجرای قواعد مسئولیت بین المللی دولت» [۱۳۹۳-۱۱-۰۷] [مطالب]
لزوم به کارگیری حقوق بین الملل در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران [۱۳۹۲-۰۷-۰۴] [مطالب]
کارگاه آموزشی «فهم دیپلماسی دوجانبه» [۱۳۹۱-۰۸-۲۷] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی