مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «امکان سنجی حقوقی بین المللی رسیدگی به جنایات داعش نزد دیوان کیفری بین المللی» [۱۳۹۴-۰۴-۲۹] [مطالب]
سخنرانی علمی با موضوع «شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی» [۱۳۹۱-۰۹-۲۳] [مطالب]
جلسه نقد و بررسی کتاب دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری [۱۳۹۱-۰۹-۰۵] [مطالب]
سمینار «دیوان کیفری بین المللی: ده سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامۀ رُم» [۱۳۹۱-۰۷-۱۸] [مطالب]
گابریل کیرک مک دونالد [۱۳۹۰-۰۷-۱۶] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی