مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست «تاملی در جایگاه حقوق در جامعه جهانی؛ با تاکید بر نقش حاکمیت قانون» [۱۳۹۳-۰۸-۰۹] [مطالب]
دو روز با دکتر فلسفی [۱۳۹۱-۰۹-۰۱] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
logo-samandehi
logo-samandehi