مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
همایش «نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری» [۱۳۹۳-۰۷-۰۶] [مطالب]
نشست «بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی» [۱۳۹۲-۱۰-۰۱] [مطالب]
نشست علمی بررسی فرآیند تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری [۱۳۹۱-۰۹-۲۱] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی