مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست تخصصی «جایگاه کودک در نظام کیفری ایران: چالش ها و راهکارها» [۱۳۹۳-۱۰-۲۴] [مطالب]
کارگاه آموزشی «انواع مطالبات زوجه و روش های وصول آنها» [۱۳۹۳-۰۳-۲۳] [مطالب]
کارگاه آموزشی «انواع طلاق با تأکید بر طلاق توافقی» [۱۳۹۳-۰۳-۲۳] [مطالب]
نشست نقد و تحلیل آرای قضایی: «الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت در زوج» [۱۳۹۲-۱۲-۱۱] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی
logo-samandehi