مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
سمینار «افزایش تقاضا برای رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی» [۱۳۹۵-۱۰-۲۵] [مطالب]
دوره جامع پیشرفته «آموزش داوری» [۱۳۹۵-۰۵-۰۹] [مطالب]
دوره آموزشی «سازماندهی داوری در دادگاه» [۱۳۹۴-۰۷-۲۵] [مطالب]
دوره آموزشی داوری پیشرفته یک: «اجرا و ابطال آرای داوری داخلی و بین المللی» [۱۳۹۳-۰۸-۲۰] [مطالب]
دوره جامع آموزش داوری [۱۳۹۳-۰۱-۲۳] [مطالب]
نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی در زمینه داوری [۱۳۹۱-۰۸-۰۴] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی