مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگاه آموزشی «داوری تجاری بین المللی؛ رویکردهای حقوق ایران و فرانسه» _ آذر ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۹-۲۰] [مطالب]
لغو نشست «پخش و بررسی فیلم: خط ویژه» [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]
نشست «پخش و بررسی فیلم: خط ویژه» [۱۳۹۳-۰۹-۱۸] [مطالب]
کارگاه آموزشی «قاچاق انسان و مهاجرت» [۱۳۹۳-۰۲-۲۲] [مطالب]
کارگاه «حقوق و سینما» [۱۳۹۳-۰۲-۲۲] [مطالب]
نشست تخصصی «نظریه های موثر در شکل گیری نظام های دادرسی» [۱۳۹۳-۰۲-۰۳] [مطالب]
نشست تخصصی «مفهوم استماع در رسیدگی های قضایی» [۱۳۹۳-۰۲-۰۳] [مطالب]
نشست تخصصی «مذاق شریعت؛ بحثی در فلسفه فقه» [۱۳۹۳-۰۱-۳۰] [مطالب]
جلسه نقد و بررسی و پخش فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» [۱۳۹۲-۱۲-۱۵] [مطالب]
نشست تخصصی «قضاوت کردن: به چه حقی» [۱۳۹۲-۱۲-۱۳] [مطالب]
نشست تخصص «بررسی نقش قانونمندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی» [۱۳۹۲-۱۲-۱۱] [مطالب]
نشست «اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادگاه های دادگستری» [۱۳۹۲-۱۲-۰۵] [مطالب]
نشست تخصصی «مبنای نظری مسئولیت پزشک» [۱۳۹۲-۱۱-۲۲] [مطالب]
برگزاری دو سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش [۱۳۹۲-۰۹-۲۰] [مطالب]
نشست تخصصی «فرض حکمت قانونگذار» [۱۳۹۲-۰۸-۲۸] [مطالب]
نشست علمی «بهره گیری از رهیافت های اخلاق پزشکی در نهادینه کردن اخلاق قضایی» [۱۳۹۲-۰۸-۱۵] [مطالب]
نشست «نقد و بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری» [۱۳۹۲-۰۸-۱۳] [مطالب]
نشست علمی «تأملی درباره عرفان و حقوق: مسأله جرم و جزا و قهر مبطون» [۱۳۹۲-۰۷-۳۰] [مطالب]
سلسله همایش­ های نقد و بررسی تحولات لایحه مجازات اسلامی - خبر تکمیلی ۲ [۱۳۹۲-۰۲-۲۶] [مطالب]
کارگاه آموزشی «فلسفه حقوق خصوصی» [۱۳۹۲-۰۲-۲۱] [مطالب]


پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی