مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
لغو نشست «پخش و بررسی فیلم: خط ویژه» [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]
نشست تخصصی «نظریه های موثر در شکل گیری نظام های دادرسی» [۱۳۹۳-۰۲-۰۳] [مطالب]
نشست تخصصی «مفهوم استماع در رسیدگی های قضایی» [۱۳۹۳-۰۲-۰۳] [مطالب]
نشست تخصصی «مذاق شریعت؛ بحثی در فلسفه فقه» [۱۳۹۳-۰۱-۳۰] [مطالب]
نشست تخصصی «قضاوت کردن: به چه حقی» [۱۳۹۲-۱۲-۱۳] [مطالب]
نشست «اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادگاه های دادگستری» [۱۳۹۲-۱۲-۰۵] [مطالب]
نشست تخصصی «مبنای نظری مسئولیت پزشک» [۱۳۹۲-۱۱-۲۲] [مطالب]
نشست تخصصی «فرض حکمت قانونگذار» [۱۳۹۲-۰۸-۲۸] [مطالب]
نخستین حضور انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نمایشگاه بین المللی کتاب [۱۳۹۲-۰۲-۱۱] [مطالب]
نمایش و بررسی فیلم «آخرین گام های یک اعدامی» [۱۳۹۲-۰۱-۱۶] [مطالب]
نشست حقوق اسلام و مصالح زمانه [۱۳۹۱-۰۹-۲۳] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی