مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی» [۱۳۹۵-۰۸-۲۶] [مطالب]
فراخوان مقاله - همایش بین المللی عملکرد دولت آمریکا در پرتو حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [۱۳۹۲-۰۳-۰۸] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی