مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
سمینار «حقوق سرمایه گذاری خارجی» _ اردیبهشت ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۲-۰۹] [مطالب]
نشست «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر: آخرین تحولات» [۱۳۹۲-۰۹-۲۰] [مطالب]
برگزاری سومین دوره سمینار حقوق تجارت بین الملل [۱۳۹۱-۱۰-۲۸] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی