مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
سمینار علمی «منشور حقوق شهروندی» [۱۳۹۳-۰۲-۰۲] [مطالب]
همایش «سیاست جنایی و پیشگیری از خشونت در خانواده» [۱۳۹۱-۱۲-۰۳] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی