مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست هم اندیشی علمی «بررسی حقوق زن در منشور حقوق شهروندی؛ برنامه ها و راهکارهای مورد نیاز اقدام» _ بهمن ۱۳۹۵ [۱۳۹۵-۱۱-۲۵] [مطالب]
کارگاه تخصصی «حقوق زن در خانواده» [۱۳۹۵-۰۲-۱۰] [مطالب]
نشست تخصصی «زمینه های حقوقی مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه بین المللی و قوانین داخلی» [۱۳۹۴-۰۷-۲۵] [مطالب]
نشست علمی «حق شادی و تفریح و بازی کودک از منظر اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی» [۱۳۹۴-۰۷-۲۰] [مطالب]
نشست تخصصی «بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکردی تحلیلی از منظر حقوق و روانشناسی خانواده» [۱۳۹۴-۰۷-۱۵] [مطالب]
نشست تخصصی «الگوهای تطبیقی کلینیک های خانواده» [۱۳۹۳-۰۶-۲۹] [مطالب]
نشست تخصصی نقد و بررسی «قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» [۱۳۹۲-۰۸-۲۰] [مطالب]
جلسه «نقدی بر قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱» [۱۳۹۲-۰۲-۱۸] [مطالب]
نشست «نقد و بررسی قانون جدید حمایت از خانواده» [۱۳۹۲-۰۲-۱۳] [مطالب]
همایش «سیاست جنایی و پیشگیری از خشونت در خانواده» [۱۳۹۱-۱۲-۰۳] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی