مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
معرفی فیلم: تشریح یک قتل (۱۹۵۹) [۱۳۹۶-۰۳-۰۴] [مطالب]
معرفی فیلم: دروغگو دروغگو (۱۹۹۷) [۱۳۹۶-۰۲-۰۶] [مطالب]
معرفی فیلم: ۱۲ مرد خشمگین (۱۹۵۷) [۱۳۹۶-۰۱-۱۴] [مطالب]
کارگاه «حقوق و سینما» [۱۳۹۳-۰۲-۲۲] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی