مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
کارگاه آموزشی «حقوق بانکی» [۱۳۹۲-۱۱-۱۲] [مطالب]
نشست «نگاهی به جدیدترین تحولات حوزه حقوق بانکی در سطح بین المللی و ایران» [۱۳۹۱-۱۱-۲۸] [مطالب]
فراخوان مقاله برای نشریۀ حقوق بانکی [۱۳۹۰-۱۱-۱۴] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی