مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
نشست «بررسی دیدگاه ها و برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر پیشبرد حقوق انسانی» _ اردیبهشت ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۲-۲۳] [مطالب]
دوره آموزشی «بایسته های تأمین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظر حقوق انسانی» [۱۳۹۴-۱۱-۲۰] [مطالب]
مدرسه تابستانی «آشنایی با رویکرد مفسران قرآن از حیث نوع نگرش به حقوق انسان» [۱۳۹۴-۰۵-۱۲] [مطالب]
گزارش نشست اول «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی» [۱۳۹۳-۰۸-۲۱] [مطالب]
سلسله نشست های «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی» [۱۳۹۳-۰۸-۰۷] [مطالب]

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی