مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
بهترین سایت در گروه حقـــــوق و قوانیـــــن در نهمین دوره جشنـــــواره وب ایران (۱۳۹۵) [۱۳۹۵-۱۱-۲۹] [مطالب]
در جشنواره وب ایران ۱۳۹۵ به دیداد رای دهید [۱۳۹۵-۱۰-۲۳] [مطالب]
بهترین سایت در گروه حقوقی به انتخاب مردم در پنجمین دوره جشنواره وب ایران (۱۳۹۱) [۱۳۹۵-۰۳-۲۷] [مطالب]

پیشنهاد دیداد

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی